Pronumele posesiv

Din structura sa face parte articolul posesic (al, a, ai, ale) și are forme diferite după gen, număr și parțial, dupa caz.

Articolul posesiv al, ai, a, ale se schimbă după genul și numărul obiectului posedat înlocuit.
Ex. carte a mea / cărți ale mele; pom al meu / pomi ai mei.

Pronumele propriu-zise se modifică, în funcție de persoana și numărul posesorilor. Exemplu:

 • Cartea este a mea. (persoana I, numărul singular).
 • Cartea este a ta. (persoana a II-a, numărul singular).
 • Cartea este a noastră. (persoana I, numarul plural).

Pronumele posesiv are genul, numărul și cazul substantivului substituit. Exemplu:

 • Pe bancă sunt ale noastre (cărțile) – genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ.
 • Pe-al meu (caietul) l-a corectat – genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ.

Funcții sintactice ale pronumelui posesiv

 • subiect – Ai noștri au plecat.
 • nume predicativ (în nominativ) – Cartea este a ta.
 • nume predicativ (în acuzativ) – Darurile sunt pentru ai tăi.
 • atribut pronominal prepozițional – El nu privea lumea cu ochi ca ai nostri.
 • atribut pronominal genitival – Am ascultat părerea alor tăi.
 • complement direct – I-am văzut pe ai voștri.
 • complement indirect (în acuzativ) – Discutam despre ai tăi.
 • complement indirect (în dativ) – Le-am spus alor mei vestea.
 • complement circumstanțial de loc – Alin s-a întors la ai săi plin de daruri.
 • complement de agent – Banca a fost reparată de ai noștri.

Observatii:

Cazurile dativ și genitiv se exprimă prin acticolul posesiv, care are forma alor, urmat de formele pronumelui care arată mai multe obiecte posedate: alor mei, alor tăi, alor săi, alor noștri, alor voștri.

Câteva exemple:

Le-am dat alor tăi cartea. (complement indirect).
Sfatul alor mei l-am ascultat. (atribut pronominal genitival).
Ei au năvălit asupra alor noștri. (complement indirect).

Când determină un substantiv care denumește obiectul posedat, pronumele posesiv își schimbă valoarea gramaticală, se acordă cu substantivul determinat în gen, număr și caz și devine adjectiv pronominal posesiv, cu funcție sintactică de atribut adjectival.

Exemplu: Sora mea a plecat cu prietenii săi.

Lasă un comentariu