Model de analiza pentru pronumele posesiv

Se dă urmatorul text ca model de analiză pentru pronumele posesiv din limba română.

Sinan se mira de îndrăzneala alor noștri. El găsi de cuviință să spună și alor săi.” (N. Bălcescu)

alor noștri – pronume posesiv (un singur obiect posedat, mai mulți posesori), persoana I, numărul plural, genul masculin, cazul genitiv, funcție sintactică de atribut pronominal genitival.

alor săi – pronume posesiv (mai multe obiecte posedate, un singur posesor), persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, cazul dativ, funcție sintactică de complement direct.

Urmează un alt text ca model de analiza pentru pronumele posesiv.

Acel împărat mare și puternic își întinsese marginile împarației sale și toți împărații erau îndatorați a-i da câte un fiu de-ai săi ca să-i slujească.” (P. Ispirescu)

sale – adjectiv pronominal posesiv (un singur obiect posedat, un singur posesor), persoana a III-a, numărul singular, genul feminin, cazul genitiv, funcție sintactică de atribut adjectival.

de-ai săi – pronume posesiv (mai multe obiecte posedate, un singur posesor), persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, cazul acuzativ, precedat de propoziția “de”, funcție sintactică de atribut pronominal prepozițional.

Lasă un comentariu