Model de analiză pentru pronumele relativ

Se dă textul:

Acum Victoria se abătea iarăși într-o țară cu totul necunoscută, cu nume de sate și munți pe care nu le mai auzise. A făcut popasul obișnuit într-un sat căruia îi zice Sabasa…” (M. Sadoveanu)

pe care – pronume relativ, simplu, genul neutru, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă “pe”, funcție sintactică de complement direct;

căruia – pronume relativ, simplu, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, funcție sintactică de complement indirect.

Se mai dă următorul text ca model de analiză pentru pronumele relativ:

În casa bunicilor am simțit nevoia să notez ceea ce era chiar sub ochii mei.” (I. Teodoreanu)

ceea ce – pronume relativ compus, formă neutră, numărul singular, cazul nominativ, funcție sintactică de subiect.

Observații:

Ceea ce este un pronume relativ compus cu sens neutru, când se referă la un fapt, la o situație anterioara. Ex.
Vom discuta 1/ ceea ce ai propus. 2/
Vedeam 1/ cât adevăr, câtă culoare se găsesc aici. 2/

cât – adjectiv pronominal relativ, renul neutru, numărul singular, cazul nominativ, funcția sintactică de atribut adjectival;

câtă – adjectiv pronominal relativ, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, funcție sintactică de atribut adjectival.

Lasă un comentariu