Model de analiză pentru locuțiunile adverbiale

​Se dau următoarele texte …

Pe malul lui înflorit venea în sat, orpindu-se din vreme în vreme să-și așeze în oglinda lui năframa.” – I. Agârbiceanu

din vreme în vreme – locuțiune adverbială de timp, alcătuită din prepoziții și un substantiv repetat, funcție sintactică de complement circumsntanțial de timp.

Când auzeau obuzele vuind, se aruncau de-a valma la pământ și se târau în tăcere pe zăpadă…” – A. Mihale

de-a valma – locuțiune adverbială de mod, alcătuită din prepoziții, și adverb, funcție sintactică de complement circumstanțial de mod.

în tăcere – locuțiune adverbială de mod, alcătuită din prepozilie și substantiv, funcție sintactică de complement circumstanțial de mod.

De-a pururea aproape cei fi de sânul meu” – M. Eminescu

de-a pururea – locuțiune adverbială de timp, alcătuită din prepoziții și adverb, funcție sintactică de complement circumstanțial de timp.

Cu siguranță că recentele răscoale ale maselor țărănești produceau în Europa emoții și uimire.” – I. L. Caragiale

cu siguranță – locuțiune adverbială predicativă, alcătuită din prepoziție și substantiv, cere o propoziție subordonată subiectivă, funcție sintactică de predicat verbal.

Lasă un comentariu