Pronumele negativ

Pronumele negativ, exemplu:

Nimeni nu știe nimic.”

După structură, pronumele negative sunt:

  • simple: nimeni, nimic;
  • compuse: nici unul.

Pronumele negativ nimeni substituie nume de persoane, distinge opoziții de caz:

  • N. / Ac. – nimeni;
  • G. / D. – nimănui.

Pronumele nimic (nimica) substituie nume neanimate și este invariabil.

Nici unul substituie orice substantiv și cunoaște opoziții de gen, număr și caz, după modelul componentului său unul: nici una, nici unii, nici unele.

Schimbarea valorii gramaticale

Pronumele negativ nimic devine substantiv prin articulare (un nimic, o nimica), cu pluralul nimicuri – cu sensul de “lucruri fără importanță, fără valoare”.

Precedat de prepoziția de și determinând un substantiv, nimic are valoare de locuțiune adjectivală (de nimic – neînsemnat, josnic)

Ex. “El era un om de nimic.” (locuțiune adjectivală)

Când determină un substantiv, pronumele negativ nici unul își schimbă valoarea gramaticală și devine adjectiv pronominal negativ. Ca adjectiv pronominal negativ are formele nici un, nicio și neagă numele determinat, acordându-se cu el în gen, număr și caz.

Lasă un comentariu