Model de analiză pronume reflexiv

Se dă următorul text:

Își ia pălăria de pe cap.
Niculăiță și-a băgat banii în chimir.

Pronumele reflexiv “își, și-” determină substantivul “pălăria”, respectiv “banii” și arată că subiectul (el – Niculăiță) este posesorul obiectului “pălăria”, respectiv “banii”.

își – pronume reflexiv, persoana a III-a, numărul singular, cazul dativ posesiv, formă neaccentuată, funcțtie sintactică de atribut pronominal.

și – pronume reflexiv, persoana a III-a, numărul singular, cazul dativ posesiv, formă neaccentuată, funcție sintactică de atribut pronominal.

Specificul pronumelor freflexive cu sens posesiv constă, deci, în faptul că ele determină un substantiv, care denumește obiectul posedat de subiect.

Pronumele reflexiv sine, construit cu diferite prepoziții are următoarele funcții sintactice:

  • atribut pronominal prepozițional. Ex. “Iubirea de sine înseamna iubirea de lume.
  • complement direct. Ex. “Cine nu se pune pe sine jertfă nu-i vrednic să stapînească.
  • complement indirect. Ex. “Vorbește mereu despre sine.
  • complement circumstanțial de loc. Ex. “L-a așezat lângă mine.

Lasă un comentariu