Pronumele din limba română

​Pronumele este compus din următoarele grupuri de cuvinte: pro + nomen = pentru nume.

Pronumele personal

Pronumele personal ține locul persoanelor I-a, a II-a, a III-a, la singular și la plural.

Persoana I

Cazuri Întrebare Singular Plural Funcție sintactică
Forme accentuate Forme neaccentuate Forme accentuate Forme neaccentuate
N. cine? eu noi subiect
Ac. (pe) cine ? (pe) mine ma, m- (pe) noi ne complement direct
D. cui? mie îmi, mi nouă ne, ni complement indirect
G. al, a, ai, ale cui?
V.

Persoana a II-a

Cazuri Întrebare Singular Plural Funcție sintactică
Forme accentuate Forme neaccentuate Forme accentuate Forme neaccentuate
N. cine? tu voi subiect
Ac. (pe) cine ? (pe) tine te- (pe) voi va, v- complement direct
D. cui? ție îți, ți- vouă vă, vi, v- complement indirect
G. al, a, ai, ale cui?
V. tu! voi!

Observații

Pronumele de persoana I și a II-a au aceleași forme pentru masculin și pentru feminin, iar cele pentru persoana a III-a au forme speciale pentru masculin și pentru feminin.

Pronumele personale de persoana I și a II-a au forme pentru cazul genitiv. Vocativ au numai pronumele personale de persoana a II-a singular și plural. Ex. Voi!, Tu!

Pronumele personal la acuzativ are forme accentuate și neaccentuate.

Persoana a III-a, masculin

Cazuri Întrebare Singular Plural Funcție sintactică
Forme accentuate Forme neaccentuate Forme accentuate Forme neaccentuate
N. cine? el ei subiect
Ac. (pe) cine ? (pe) el îl, l- (pe) ei îi, i- complement direct
D. cui? lui îi, i- lor le, li complement indirect
G. al, a, ai, ale cui? lui lor atribut pronominal genitival
V.

Persoana a III-a, feminin

Cazuri Întrebare Singular Plural Funcție sintactică
Forme accentuate Forme neaccentuate Forme accentuate Forme neaccentuate
N. cine? ea ele subiect
Ac. (pe) cine ? (pe) ea o- (pe) ele le- complement direct
D. cui? ei îi, i- lor le, li complement indirect
G. al, a, ai, ale cui? ei lor atribut pronominal genitival
V.

La persoana a III-a în afară de pronumele el, ea, ei, ele se folosesc și pronumele personale: dânsul, dânsa, dânșii, dânsele.

Pronumele personal de politețe are forme numai pentru persoana a II-a (dumneata, dumitale, dumneavoastră) și a III-a (dumnealui, dumneaei, dumnealor).

Pronumele personal neaccentuat la dativ poate determina un substantiv la nominativ sau la acuzativ.
Ex. pălăria-mi, pălăria-ți, pălăria-i.

În asemenea construcții pronumele la dativ are sens posesiv.
Ex. pălăria mea, pălăria ta, pălăria ei (lui).

Acest dativ se numește dativ posesiv.

Determinând un substantiv, pronumele personal la dativ posesiv are funcția sintactică de atribut pronominal.

Formele neaccentuate ale persoanei I și a II-a singular la cazul dativ (mi-, ți-, îmi, îți) se întrebuințează cu rol stilistic în basmele și baladele populare pentru a arăta că povestitorul participă sufletește la desfășurarea acțiunii. Dativul în acest scop se numește dativ etic.
Ex. “Setilă repede-repede mi ți le-a supt pe toate de-a rândul”. – I. Creangă

Pronumele la dativ nu are funcție sintactică.

Pronumele de întărire însoțește un pronume personal (ex: el însuși) sau un substantiv (ex: eleva însași) cu scopul de a-l preciza; este folosit numai ca adjectiv pronominal de întărire.

Aceste forme sunt alcătuite din vechile pronume personale îns(u), cărora li s-au adăugat formele de dativ ale pronumelor personale sau reflexive neaccentuate: mi, ți, și, ne, vă, le.

Singular
Plural
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
îns(u) îns(ă) înș(i) îns(e)
-mi(eu) -mi(eu) -ne(noi) -ne(noi)
-ți(tu) -ți(tu) -vă(voi) -vă(voi)
-și(el) -și(ea) -și(ei) -și(ele)

Însoțind un pronume personal sau un substantiv, devin adjective pronominale de întărire și se acordă în gen, număr și caz cu pronumele personal sau cu substantivul determinat.

Ex. “Și cea dintâi școlăriță a fost însași Smărăndița popii” I. Creangă

Lasă un comentariu