Pronumele interogativ

​Pronumele interogative care, cine, ce, cât, câtă, câți, câte sunt folosite, de obicei, în propoziții interogative. Ex.

  • “Care dintre aceste timbre îți plac?”
  • “Cine te îngrijește?”
  • “Ce mi-ai adus?”
  • “Câți au sosit?”

Pronumele interogativ care distinge opoziții de gen, număr și caz numai la G. D. :

N. / Ac. – care;
G. / D. – căruia (numărul singular, genul masculin), căreia (numărul singular, genul feminin), cărora (numarul plural).

Pronumele interogativ cine distinge urmatoarele opoziții de caz:

N. / Ac. – cine?
G. / D. – cui?

Ce este un pronume interogativ invariabil și se referă la nume neanimate.

Cât, câță, câți, câte se referă la cantitatea sau la numărul obiectelor și distingem opoziții de gen și număr:

N. / Ac. – cât, câtă, câți, câte;
G. / D. – câtor (numai de caz).

Funcția sintactică a pronumelui interogativ corespunde cu aceea a cuvântului așteptat ca râspuns la întrebare, adică cu a cuvântului căruia îi ține locul.

Funcțiile sintactice ale pronumelui interogativ

N.
“Cine a venit?” (subiect)
“Cine ești tu?” (nume predicativ)
Ac.
“Pe cine ai lăsat acolo?” (complement indirect)
“Cu cine ai discutat?” (complement indirect)
D.
“Cui i-ai comunicat vestea?” (complement indirect)
G.
“Al cui băiat ești tu?” (atribut genitival)
“Al cui este băiatul acesta?” (nume predicativ)

Când însoțesc un substantiv și-l determină, pronumele interogative își schimbă valoarea gramaticală, devin adjective pronominale interogative, se acordă cu substantivul în gen, număr și caz și au funcție sintactică de atribut adjectival.

Cine nu poate deveni adjectiv pronominal interogativ. Ex.
“Ce rochie este mai frumoasă?”
“Care floare o oferi cologei?”
“Câți elevi vor participa la concurs?”

Propozițiile construite cu pronume interogativ sau cu adjective interogative sunt folosite în frază ca propoziții sibordonate față de regentă. Ex.
“Spuneț-mi 1/ cine lipsește? 2/”
“Nu știi 1/ care elev a intrat în clasă? 2/”

În asemenea construcții pronumele sau adjectivul interogativ are rolul de a stabili relația între subordonata în care îndeplinește funcția sintactică și regenta ei.

Pronumele interogativ a devenit pronume interogativ – relativ, iar adjectivul a devenit adjectiv interogativ – relativ.

Lasă un comentariu