Model de analiză pentru interjecție

Avem următoarele texte si exemple de analiză gramaticală.

​”Neghiniță înțelese și țâșni în urechea stângă…” – B. Șt. Delavrancea

țâșni – interjecție, simplă, predicativă, funcție sintactică de predicat verbal.

Pe urmă, altă pasăre a îngânat încet: țic! țic! țic!

țic – interjecție, simplă, nepredicativă, funcție sintactică de complement direct.

Alături se aude: cioc! cioc! cioc!

cioc – interjecție, simplă, nepredicativă, funcție sintactică de subiect.

El nu-și stăpânea exclamațiaha! ha! ha!

ha – interjecție, simplă, nepredicativă, funcție sintactică de atribut.

Lasă un comentariu