Model de analiză pentru numeral

​”Cei doi nu prea voiau să primească, dar după multă stăruință din partea celui de-al doilea au primit. După aceea, călătorul străin a pornit-o spre amândoi.” – I. Creangă

cei doi – numeral cardinal, simplu, valoare substantivală, genul masculin, cazul nominativ, însoțit de articolul demonstrativ adjectival “cei”, funcție sintactică de subiect;

celui de-al doilea – numeralul ordinal, simplu, valoare substantivală, genul masculin, cazul genitiv, însoțit de articolul demonstrativ adjectival “celui”, funcție sintactică de atribut genitival.

spre amândoi – numeral colectiv, valoare substantivală, genul masculin, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simpla “spre”, funcție sintactică de complement circumstanțial de loc.

Câte zece se sculau să spuie cam pe unde trebuie sa fie Pripășel…” – B. Șt. Delavrancea

câte zece – numeral distributiv, valoare substantivală, genul masculin, cazul nominativ, funcție sintactică de subiect.

Milioane de mineri au coborât până acum de mii de ori în fundul puțului” – Geo Bogza

milioane – numeral cardinal, simplu, valoare substantivală, genul neutru, cazul nominativ, funcție sintactică de subiect.

de mii de ori – numeral adverbial, funcție sintactică de complement circumstanțial de timp.

Lasă un comentariu