Morfologia Limbii Române

Morfologia este partea gramaticii care se ocupă cu clasificarea cuvintelor în general în parți de vorbire. Se mai ocupă, de asemenea, de modificările lor formale în flexiune și de organizarea și structura internă a cuvintelor.

Morfologia vine de la grecescul morphé = forma plus logos = învățătură.

Părțile de vorbire din limba română sunt unitați fundamentale ale morfologiei. După criteriul morfologic părțile de vorbire se clasifică după cum urmeaza:

a) Flexibile:

  • Substantivul: copil, fată, stilou, ploaie;
  • Articolul: un copil, al copilului, cel rau;
  • Adjectivul: luminos, trist, negru, leneș;
  • Numeralul: nouă, înzecit, tuspatru, câte trei;
  • Pronumele: tu, ai tăi, acesta, cine, fiecare, nimic;
  • Verbul: a face, a privi, a trece, a iubi;

b) Neflexibile:

  • Adverbul: aici, acolo, apoi, astfel, puțin, mult;
  • Prepozitia: din, pe, pe lângă, grație, contra;
  • Conjunctia: și, deși, ca să, dacă, fiindcă;
  • Interjectia: of! văleu! poc! bis! pac!

Pe Morfologia.ro veți găsi structura morfologică și sintactică a principalelor parți de vorbire ale limbii române cu modele de analiză, exemple și definiți pentru o mai bună înțelegere a gramaticii limbii române.

Toate părțile de vorbire prezentate sunt expuse într-o manieră cât mai concisă, la obiect, urmate de exemple pentru o mai bună ilustrare a sensului sintactic și morfologic reprezentat.

S-a încercat păstrarea unei structuri cât mai simple, însa fără a face rabat de la explicațiile esentiale, de la definiții și alcăturia sintactică a parților de vorbire prezentate.

Orice greșeală de exprimare, scriere sau dezacord vă rog s-o raportați folosind pagina de facebook.