Locuțiuni adverbiale

​Locuțiunile adverbiale sunt formate din:

a) substantiv, pronume sau adverb repetat cu una sau cu două prepoziții: zi de zi, din vreme în vreme, rând pe rând, din ce în ce, din când în când.

b) substantiv, adjectiv substantival, participiu (de obicei negativ), numeral sau adverb cu una sau mai multe prepoziții: de dimineață, de voie, de nevoie, în grabă, în tăcere, din nou, pe de rost, pe nepusă masa, de-a pururea, pe neașteptate, pe negândite, încetul cu încetul, cu una cu două, etc.

c) din părți de vorbire de același fel: calea-valea, harcea-parcea, vrând-nevrând, târâș-grăpiș, hodoronc-tronc, ici-colo, etc.

Se scriu cu cratimă:

  • locuțiuni adverbiale al căror prim termen de compunere sunt propozițiile întru sau dintru. Aceste propoziții, au pierdut u înaintea unui cuvânt care începe cu o vocală: într-acolo, într-adins, într-adevar, dintr-adins, dintr-acolo.
  • locuțiunile adverbiale formate din prepoziția după sau din adjectivul demonstrativ astă și un substantiv cu sens temporal: după amiază, astă-vară, astă-seara, etc.
  • marea majoritate a locuțiunilor adverbiale formate prin unirea a două părți de vorbire identice: substantive, a unui substantiv cu un adverb, a două verbe, a două adverbe sau a două interjecții: calea-valea, val-vârtej, vrând-nevrând, harcea-parcea, târâș-grăpiș, hodoronc-tronc.

Ca structură, expresiile adverbiale sunt mult mai complexe și deseori, în diferite lucrări de specialitate, în manuale școlare se confundă sau se asimilează cu locuțiunile adverbiale propriu-zise.

Spre deosebire de locuțiunile adverbiale autentice, expresiile adverbiale sunt mai puțin sudate și în mod oblicatoriu purtătoare de expresivitate. De aceea unitațile lexicale componente pot fi analizate și separat din punct de vedere sintactic.

În categoria expresiilor adverbiale pot fi încadrate: la voia întâmplării, la paștele cailor, pe toate cărările, cât vezi cu ochii, cum scrie la carte, cu lacrimi de sânge, etc.

Faptul că unele expresii adverbiale sunt propoziții întregi și că ele sunt incluse printre locuțiuni înseamnă că granițele dintre cele două concepte sunt totuși foarte labile și greu de fixat.

Lasă un comentariu