Model de analiză pentru interjecție

Avem următoarele texte si exemple de analiză gramaticală. ​”Neghiniță înțelese și țâșni în urechea stângă…” – B. Șt. Delavrancea țâșni – interjecție, simplă, predicativă, funcție sintactică de predicat verbal. „Pe urmă, altă pasăre a îngânat încet: țic! țic! țic!„ țic – interjecție, simplă, nepredicativă, funcție sintactică de complement direct. „Alături se aude: cioc! cioc! cioc!„ … Citește mai mult

Schimbarea valorii gramaticale a interjecției

Interjecția se transformă în substantiv prin articulare: Ex: Avea un of la inimă Hopul acesta este mai greu. Valoarea expresivă a interjecției Interjecția este specifică stilului colocvial. Interjecțiile apropiate ca sens vocativ sau imperativ au topică liberă și sunt folosite singure sau împreună cu substantivul și verbul: pentru a exprima o adresare: “– Bre omule, … Citește mai mult

Interjecția din limba română

​Interjecției din limba română exprimă: stări fizice și psihice: bravo!, uf!, vai!, ah!, oh!; imită sunete sau zgomote din natură: poc!, scârț!, chiau!, miau!, fâș!; un îndemn: hai!, cea!, marș!, zât!; o adresare: hei!, măi!, bre!, iacă!, iată!, uite!. După structură interjecțiile se clasifica în: a) interjecții simple: ah!, zău!, vai!, of!, oh!. b) interjecții … Citește mai mult

Model de analiză pentru locuțiune conjuncțională

Se dă textul… “Satul Cele e foarte aproape de Corabia, 1/ așa încât Constantin putea 2/ să vie acasă 3/ ori de câte ori voia 4/ …” – G. Galaction așa încât – locuțiune conjuncțională subordonată, fără funcție sintactică, element introductiv al propoziției subordonate circumstanțiale consecutive (CNS). ori de câte ori – locuțiune conjuncțională subordonată, … Citește mai mult

Locuțiuni conjuncționale

Relația dintre două propoziții se poate face și prin locuțiuni conjuncționale (grupuri de două sau mai multe cuvinte care împreună au rol de conjuncție). În componența unei locuțiuni conjuncționale se alfă totdeauna o conjuncție sau altă parte de vorbire cu rol de conjuncție (pronume relativ sau adverb relativ). Mai frecvente sunt următoarele: îndată ce, până … Citește mai mult

Model de analiză pentru conjuncție

Se dau următoarele texte: “Trenul se prăvălea peste văi și câmpuri ca o furtună. Orașele ori satele se făceau nevăzute.” – Al. Macedonski și – conjuncție coordonatoare copulativă, simplă, fără funcție sintactică, stabilește relația între două complemente circumstanțiale de loc (peste văi – câmpuri). ori – conjuncție coordonatoare disjunctivă, simplă, fără funcție sintactică, stabilește relația … Citește mai mult

Conjuncția din limba română

Conjuncția după structură poate fi: a) simple: și, dar, iar, că, să, ci, fie, sau, ori, etc. b) compuse: ci și, ca să, încât să, etc. După criterul sintactic, al raporturilor pe care le realizează, conjuncțiile sunt: A. Conjuncțiile coordonatoare – realizează, de regulă, joncțiunea între unități sintactice aflate pe același plan (părți de propoziție … Citește mai mult

Locuțiuni prepoziționale

​Locuțiunile prepoziționale sunt formate dintr-una sau două prepoziții și o altă parte de vorbire. substantiv articulat sau nearticulat: în urma, din pricina, în fața, în spatele, față de, în loc de, etc. adverb articulat sau nearticulat: pe dinaintea, alături de, aproape de, afară de, în afară, etc. Locuțiunile prepoziționale în structura cărora se află un … Citește mai mult

Modele de analiză prepoziția

De dă textul: “Vulturul a întins aripile ca o flamură deasupra brazilor bătrâni. Oamenii nu se zăreau: împrejurul lui nu era nici o vietate.” – E. Gârleanu ca o flamură – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă “ca”, articulat cu articolul nehotărât “o”, funcție sintactică de complement circumstanțial … Citește mai mult