Model de analiza pentru adverb

Se dă textul:

Deasupra se boltea un cer alburiu de singurătate. Mergeau încet pe un drum de țărână. Un stol de stănci și grauri pluti alene pe vânt, mai apoi se lăsă într-o vâlcea.” – M. Sadoveanu

deasupra – adverb de loc, compus, funcție sintactică de complement circumstanțial de loc.

încet – adverb de mod, simplu, grad de comparație pozitiv, funcție sintactică de complement circumstanțial de mod.

alene – adverb de mod, compus, grad de comparație pozitiv, funcție sintactică de complement circumstanțial de mod.

mai apoi – adverb de timp, simplu, grad de comparație comparativ de superioritate, funcție sintactică de complement circumstanțial de timp.

Lasă un comentariu