Model de analiză pentru pronumele negativ

Se dă următorul text:

Nici un om n-a observat nimic.

nici un – adjectiv pronominal negativ, compus, genul masculin, numărul singular, cazul nominativ, funcție sintactică de atribut adjectiva.

nimic – pronume negativ, simplu invariabil, cazul acuzativ, funcție sintactică de complement direct.

Observații

Să nu se confunde adjectivul pronominal negativ nici un, nici o sau pronumele negativ nici unul, nici una cu substantivele articulate nehotărâte precedate de conjuncția nici.

Ex.

  • Nici un lucru nu rămâne nerăsplătit. (adjectiv pronominal negativ)
  • Nici unul n-a venit. (pronume negativ)
  • El nu este nici un maestru, nici un începător, ci un profesionist tenace. (conjuncție)
  • Nu știe nici unul, nici altul. (pronume nehotărâte, precedate de conjuncția “nici”)

Lasă un comentariu