Prepoziția din limba română

​Prepoziția servește ca mijloc de exprimare a unei relații de subordonare în planul propoziției între atribut și regentul său, între complement și regentul său. Ex: “O adevărată ploaie de stele venea din cer.” ploaie – substantiv determinat de stele – atribut venea – verb determinat din cer – complenet A. După structură prepozițiile pot fi: … Citește mai mult

Model de analiză pentru locuțiunile adverbiale

​Se dau următoarele texte … “Pe malul lui înflorit venea în sat, orpindu-se din vreme în vreme să-și așeze în oglinda lui năframa.” – I. Agârbiceanu din vreme în vreme – locuțiune adverbială de timp, alcătuită din prepoziții și un substantiv repetat, funcție sintactică de complement circumsntanțial de timp. “Când auzeau obuzele vuind, se aruncau … Citește mai mult

Locuțiunile adverbiale predicative

Imaginea generală asupra locuțiunilor trebuie întregită cu unele detalii referitoare la așa-numitele locuțiuni adverbiale cu funcție sintactică de predicat. Aceste locuțiuni adverbiale predicative exprimă siguranța, necesitatea și probabilitatea. Ele sunt: de prisos, cu siguranță, fără îndoială, de bună seamă, fără doar și poate, etc. Pentru ca acestea să constituie singure predicatul unei regente și să … Citește mai mult

Locuțiuni adverbiale

​Locuțiunile adverbiale sunt formate din: a) substantiv, pronume sau adverb repetat cu una sau cu două prepoziții: zi de zi, din vreme în vreme, rând pe rând, din ce în ce, din când în când. b) substantiv, adjectiv substantival, participiu (de obicei negativ), numeral sau adverb cu una sau mai multe prepoziții: de dimineață, de … Citește mai mult

Model de analiza pentru adverb

Se dă textul: “Deasupra se boltea un cer alburiu de singurătate. Mergeau încet pe un drum de țărână. Un stol de stănci și grauri pluti alene pe vânt, mai apoi se lăsă într-o vâlcea.” – M. Sadoveanu deasupra – adverb de loc, compus, funcție sintactică de complement circumstanțial de loc. încet – adverb de mod, … Citește mai mult

Schimbarea valorii gramaticale la adverb

​Mai jos avem următoarele exemple în care adverbele își schimbă valoarea gramaticală și sunt folosite ca adjective: Ex: Eleva scrie încet. (adverb de mod) Adie un vânt încet și slab. (adjectiv) Apa curge repede. (adverb de mod) Este o apă repede. (adjectiv) Adverbele bine, greu, rău, devin substantive când sunt articulate enclitic sau însoțite de … Citește mai mult

Adverbul din limba română

​Adverbul din limba română este… După structura: adverbe simple: așa, azi, aici, acolo, bine, abia. adverbe compuse: mâine-seara, alaltăieri, azi-noapte, după-masă. După sens: adverbe de loc: departe, aproape, aici, acolo, unde, împrejur, înainte, etc. adverbe de mod: astfel, așa, degrabă, târâș, alene, cum, bine, românește, etc. adverbe de timp: astăzi, târziu, devreme, acum, atunci, ieri, … Citește mai mult

Model de analiză pentru locuțiune verbală

Se dă textul următor:  „Trebuia să ia parte la plăcerea lui și a pus la cale ispava aceea de pomină„ să ia parte – locuțiune verbală, intranzitivă formată din verb și substantiv, diateza activă, conjugarea I, modul conjunctiv, timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular, funcție sintactică de predicat verbal. a pus la cale – … Citește mai mult

Locuțiuni verbale

Câteva exemple cu locuțiuni verbale din limba română: a-i părea rau (a regreta), a da ajutor (a ajuta), a se lua la harță (a se certa), a-și aduce aminte (a-și aminti). Locuțiunile verbale sunt alcătuite din: a) verb și determinări substantivale: a-și da sufletul (a muri), a-și băga mințile în cap (a se cuminți), a … Citește mai mult

Model de analiză pentru verb

​Se dă următorul text: “Zăpada era bătută și ei alunecau strașnic. Uneori se țineau unul de altul. Alteori, șirul se rupea și mai ales cei din spate erau zvârliți departe în zăpadă.” era bătută – predicat nominal, alcătuit din verb copulativ “era”, instranzitiv, persoana a III-a, numărul singular, conjugarea a IV-a, diateza activă, modul indicativ, … Citește mai mult