Modurile verbului

​Modurile verbului sunt: personale (predicative), când verbul își schimbă forma după persoană și număr și formează predicatul prepoziției. nepersonale (nepredicative) nu-și schimbă forma după persoană și au alte funcții sintactice, nu aceea de predicat verbal. A. Indicativul exprimă o acțiune reală sub forma unor timpuri bine delimitate: prezent, imperfect, perfect simplu, perfect compus, mai mult … Citește mai mult

Verbul din limba română

​Verbele, după criteriul sintactic pot fi: tranzient / instranzient; personale / impersonale; predicative / nepredicative. Verbele tranziente sunt verbele care admit un complement direct, adică a căror stare se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect. Ex: L-am vazut pe Vasilescu. Citesc o carte intersantă. Verbele intranziente sunt verbele care nu admit complement direct, respectiv: … Citește mai mult

Model de analiză pentru numeral

​”Cei doi nu prea voiau să primească, dar după multă stăruință din partea celui de-al doilea au primit. După aceea, călătorul străin a pornit-o spre amândoi.” – I. Creangă cei doi – numeral cardinal, simplu, valoare substantivală, genul masculin, cazul nominativ, însoțit de articolul demonstrativ adjectival “cei”, funcție sintactică de subiect; celui de-al doilea – … Citește mai mult

Numeralul din limba română

1. După structură numeralele sunt: numerale simple: doi, zece, cinci, sută, milion, etc; numerale compuse: doisprezece, trezeci și unum șaptezeci, etc; 2. După sens sunt: numerale cardinale: șapte, nouă, o mie, etc. Numeralele cardinale exprimă un număr abstract sau concret: șase, unsprezece, douăzeci, etc. numerale ordinale: al doilea, a doua, al șaptelea, etc; Numeralele ordinale … Citește mai mult

Model de analiză pentru pronumele negativ

Se dă următorul text: “Nici un om n-a observat nimic.” nici un – adjectiv pronominal negativ, compus, genul masculin, numărul singular, cazul nominativ, funcție sintactică de atribut adjectiva. nimic – pronume negativ, simplu invariabil, cazul acuzativ, funcție sintactică de complement direct. Observații Să nu se confunde adjectivul pronominal negativ nici un, nici o sau pronumele … Citește mai mult

Pronumele negativ

Pronumele negativ, exemplu: “Nimeni nu știe nimic.” După structură, pronumele negative sunt: simple: nimeni, nimic; compuse: nici unul. Pronumele negativ nimeni substituie nume de persoane, distinge opoziții de caz: N. / Ac. – nimeni; G. / D. – nimănui. Pronumele nimic (nimica) substituie nume neanimate și este invariabil. Nici unul substituie orice substantiv și cunoaște … Citește mai mult

Model de analiză pentru pronumele nehotărât

​”A trecut, ajutat de câțiva, toate piedicile neînțelegerii și la capătul atâtor încercari s-a pomenit acolo sus în cer, zburând.” – N. Iorga de câțiva – pronume nehotărât, compus genul masculin, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă “de”, funcția sintactică de complement indirect. toate – adjectiv pronominal nehotărât, simplu, genul feminin, numărul plural, … Citește mai mult

Pronumele nehotărât

​După structură pronumele nehotărâte sunt: A. Simple: unul, altul, tot, atât, mult, puțin. Aceste pronume nehotărâte simple realizează urmatoarele distincții: de gen – unul / una, puțin / puțină, tot / toată; de număr – unul / unii, mult / mulți; de caz – dupa cum urmează: N. / Ac. unul / altul (singular), unii … Citește mai mult

Model de analiză pentru pronumele interogativ

Se dă următorul text: “Dumneavoastră, cinstiți oaspeți, se vede că pașteți bobocii, de nu vă pricepeți al cui este acesta? – Cine nu știe?” – Ion Creangă al cui – pronume interogativ-relativ, numărul singular, cazul genitiv, precedat de articolul posesiv genitival “al”, funcție sintactică de atribut pronominal genitival, cu rol de conjuncție în frază cine … Citește mai mult