Model de analiză pentru numeral

​”Cei doi nu prea voiau să primească, dar după multă stăruință din partea celui de-al doilea au primit. După aceea, călătorul străin a pornit-o spre amândoi.” – I. Creangă cei doi – numeral cardinal, simplu, valoare substantivală, genul masculin, cazul nominativ, însoțit de articolul demonstrativ adjectival “cei”, funcție sintactică de subiect; celui de-al doilea – … Citește mai mult

Numeralul din limba română

1. După structură numeralele sunt: numerale simple: doi, zece, cinci, sută, milion, etc; numerale compuse: doisprezece, trezeci și unum șaptezeci, etc; 2. După sens sunt: numerale cardinale: șapte, nouă, o mie, etc. Numeralele cardinale exprimă un număr abstract sau concret: șase, unsprezece, douăzeci, etc. numerale ordinale: al doilea, a doua, al șaptelea, etc; Numeralele ordinale … Citește mai mult