Model de analiză a substantivului

Avem următorul text: ​”… deasupra căpușorului, zări lujerul unui crin ce se ridica asa de înalt, că parcă floarea din vârf își deschidea paharul chiar dedesuptul bulgărelui de aur, să-i culeagă razele.” (Emil Gârleanu) deasupra capului = substantiv comun, simplu genul neutrum numărul singular, cazul genitiv, precedat de prepoziția compusă “deasupra”, articulat cu articolul hotărât … Citește mai mult

Model de analiză locuțiuni substantivale

​”Patria e aducerea-aminte de zilele copilăriei…” (Al. Russo) aducerea-aminte = locuțiune substantivală (amintirea), genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât “a”, funcție sintactică de nume predicativ. “La ce statornicia părerilor de rău, Când prin această lume să trecem ne e scris Ca visul unei umbre și umbra unui vis…” (M. Eminescu) părerilor … Citește mai mult

Locuțiunile substantivale

Cele mai multe locuțiuni substantivale au apărut din locuțiunile verbale, prin transformarea infinitivului lung în substantiv propriu-zis. Locuțiune verbală Locuțiune substantivală a-(i) părea rau părere de rau (regret) a ține minte ținere de minte (memorie) a aduce aminte aducere-aminte (amintire) a băga de seamă băgare de seamă (atenție) a lua aminte luare-aminte (grijă, atenție) Locuțiunile … Citește mai mult

Schimbarea valorii gramaticale la substantiv

​Substantivul are următoarele valori gramaticale Valoare adjectivală a) când însoțesc și determină un alt substantiv: “Și-acum ar vrea un neam călău S-arunce jug la gâtul tău.” (G. Coșbuc) b) însoțite de o propoziție, substantivele pot deveni locuțiuni adjectivale: “Omul cu judecată a fost apreciat”. (cu judecată – locuțiune adjectivală – omul chibzuit). Valoare adverbială a) … Citește mai mult

Substantivul din limba română

Substantivul are următoarele trăsături: Substantivul este una dintre parțile principale de vorbire în cadrul valorilor morfologice dîn categoria din care face parte și adjectivele și numeralele și anume categoria numelui. Substantivul este parte de vorbire din limba română independentă și capabilă de a primi determinații (adjective sau numerale) și de a fi înlocuit prin pronume. … Citește mai mult