Model de analiză pentru locuțiune conjuncțională

Se dă textul… “Satul Cele e foarte aproape de Corabia, 1/ așa încât Constantin putea 2/ să vie acasă 3/ ori de câte ori voia 4/ …” – G. Galaction așa încât – locuțiune conjuncțională subordonată, fără funcție sintactică, element introductiv al propoziției subordonate circumstanțiale consecutive (CNS). ori de câte ori – locuțiune conjuncțională subordonată, … Citește mai mult

Locuțiuni conjuncționale

Relația dintre două propoziții se poate face și prin locuțiuni conjuncționale (grupuri de două sau mai multe cuvinte care împreună au rol de conjuncție). În componența unei locuțiuni conjuncționale se alfă totdeauna o conjuncție sau altă parte de vorbire cu rol de conjuncție (pronume relativ sau adverb relativ). Mai frecvente sunt următoarele: îndată ce, până … Citește mai mult

Model de analiză pentru conjuncție

Se dau următoarele texte: “Trenul se prăvălea peste văi și câmpuri ca o furtună. Orașele ori satele se făceau nevăzute.” – Al. Macedonski și – conjuncție coordonatoare copulativă, simplă, fără funcție sintactică, stabilește relația între două complemente circumstanțiale de loc (peste văi – câmpuri). ori – conjuncție coordonatoare disjunctivă, simplă, fără funcție sintactică, stabilește relația … Citește mai mult

Conjuncția din limba română

Conjuncția după structură poate fi: a) simple: și, dar, iar, că, să, ci, fie, sau, ori, etc. b) compuse: ci și, ca să, încât să, etc. După criterul sintactic, al raporturilor pe care le realizează, conjuncțiile sunt: A. Conjuncțiile coordonatoare – realizează, de regulă, joncțiunea între unități sintactice aflate pe același plan (părți de propoziție … Citește mai mult