Morfologia
Substantivul
Substantivul din limba română
Schimbarea valorii gramaticale la substantiv
Locuțiunile substantivale
Model de analiză locuțiuni substantivale
Model de analiză a substantivului
Articolul
Adjectivul
Pronumele
Numeralul
Verbul
Adverbul
Prepoziția
Conjuncția
Interjecția

Exerciții


Ce zic ceilalti

"Foarte tare!"

Scris de GhostQueen - November 30, 2020

"De foarte mare ajutor!"

Scris de Hajnal Virag - November 18, 2020

"prostie maxima"

Scris de miguel - November 17, 2020

""soția sa" este pronume posesiv? "

Scris de Alexandra - November 14, 2020

"Este bine explicat.
Este de mare ajutor!"

Scris de Iancu Mario - October 6, 2020

"este ok"

Scris de Android ap - October 5, 2020

"tare"

Scris de tare - October 3, 2020

Substantivul din limba română

Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumește obiecte, ființe, lucruri, fenomene, acțiuni, etc.

Articol scris in data de: March 11, 2019 în categoria: Substantivul

Substantivul are următoarele trăsături:

  • Substantivul este una dintre parțile principale de vorbire în cadrul valorilor morfologice dîn categoria din care face parte și adjectivele și numeralele și anume categoria numelui.
  • Substantivul este parte de vorbire din limba română independentă și capabilă de a primi determinații (adjective sau numerale) și de a fi înlocuit prin pronume.
  • Substantivul este o clasă cu autonomie semantică cu un sens lexical suficient.
  • Substantivul constituie o sursă inepuizabilă de îmbogațire a lexicului limbii române prin cuvintele derivate și cuvintele compuse pe care le realizează.

Felul substantivelor

Criterii de clasificare ale substantivului:
După înțeles:
a) substantiv comun (un substantiv comun denumește obiecte de același fel): elev, carte, ploaie, patrie, casă, etc.
b) substantiv propriu (un substantiv propriu denumește anumite obiecte spre a le deosebi de altele): Georgescu, Brăila, Costel, Mureș, Luceafarul, etc.

După structură:
a) substantiv simplu (format dintr-un singur cuvânt): fată, patrie, școală, casă, București, Gigel, Argeș, etc.
b) substantiv compus (format din două sau mai multe cuvinte): bunăvoință, binefacere, câine-lup, Ștefan cel Mare, Câmpulung, Piatra Neamț, etc.

Genul substantivelor

a) substantiv masculin: un elev (singular) - doi elevi (plural);
b) substantiv feminin: o elevă (singular) - două eleve (plural);
c) substantiv neutru: un scaun (singular) - doua scaune (plural);

Substantivul epic are o singură formă pentru masculin cât si pentru feminin: carabuș, elefant, țânțar, privighetoare, dihor, greier, vultur, lebădă, papagal, etc.

Substantivele mobile sunt substantivele nume de ființa care au o formă pentru masculin si altă formă pentru feminin. De exemplu: profesor, muncitor (masculin) - profesoară, muncitoare (feminin).

Procedeul cu ajutorul căruia putem forma substantive feminine din cele masculine și invers se numește moțiune.

Numarul substantivelor

Substantivele au urmatoarele numere:
a) singular: frate, casă, tablou;
b) plural: frați, case, tablouri.

Substantivele defective de număr:
A. Substantive care au forme numai la singular (singularia tantum):
1) substantive comune:
- nume de materie: lapte, miere, unt, secară, mazăre, aur, tablă, lână, vatră;
- termeni de sport: fotbal, oină, șah;
- nume abstracte, care exprimă însușiri și stări fiziologice: cinste, curaj, bunătate, lene, sete;
2) substantive proprii:
- nume de persoană: Gigel, Costel, Ioana;
- nume geografice: Banat, Olt, Bacău, Ceahlău.

B. Substantive care au forme numai la plural (pluralia tantum):
1) substantive comune: anale, șale, câlți, icre, tăiței, zori, ochelari, etc.
2) substantive proprii: Bucegi, Carpați, etc.

C. Substantive cu forme multiple de plural sau de singular
1) cu forme multiple de plural:
- sunt substantive cu același înțeles: coli - coale, boli - boale.
- cu înțeles diferit: cornuri (produse de panificație sau instrumente muzicale), coarne (la animale), corni (la arbuști), capi (conducători sau șefi), capete (extremități ale unor obiecte), capuri (termen din georgafie);
2) cu forme multiple de singular: pântec - pântece, foarfec - foarfece, oaspete - oaspe.

Substantivul colectiv denumește o totalitate de obiecte de același fel: stol, grup, oaste, studențime, brădet, pietriș, porumbiște, etc.

Comentarii


Pentru a scrie un comentariu te rog să folosești următorul formular: