Morfologia
Substantivul
Articolul
Adjectivul
Pronumele
Pronumele din limba română
Model de analiză pentru pronume
Pronumele reflexiv
Model de analiză pronume reflexiv
Pronumele posesiv
Model de analiza pentru pronumele posesiv
Pronumele demonstrativ
Model de analiză pentru pronumele demonstrativ
Pronumele relativ
Model de analiză pentru pronumele relativ
Pronumele interogativ
Model de analiză pentru pronumele interogativ
Pronumele nehotărât
Model de analiză pentru pronumele nehotărât
Pronumele negativ
Model de analiză pentru pronumele negativ
Numeralul
Verbul
Adverbul
Prepoziția
Conjuncția
Interjecția

Exerciții


Ce zic ceilalti

"O singură problemă la modelul de analiză pentru verb; e sintactico-morfologică, nu morfo-sintactică. Adică titlul se referă la verb (valoare morfologică), nu la predicat (funcție sintactică), deci cred că ar trebui să înceapă cu tipul de verb, iar la final să spună funcția sintactică.
În rest e super ok!
"

Scris de joe mama în Model de analiză pentru verb în data de March 30, 2021

"Ajute mereu!"

Scris de Alexandru în Locuțiuni verbale în data de March 30, 2021

"Tare cuvant-cenzurat"

Scris de Mihai în Model de analiză pentru locuțiune verbală în data de March 22, 2021

"Si eu cred ca "de cativa" are functia sintactica de complement de agent"

Scris de Anonim în Model de analiză pentru pronumele nehotărât în data de March 17, 2021

"Fain"

Scris de admin în Model de analiză pentru pronume în data de March 10, 2021

"Dar cazul, dar numărul... ?"

Scris de yoy în Pronumele posesiv în data de March 2, 2021

"Erau zvârliți-predicat nominal !"

Scris de Ana în Model de analiză pentru verb în data de February 25, 2021

"vrit veten ( Albaneza )"

Scris de Ben Dover în Locuțiuni prepoziționale în data de February 24, 2021

"Inimaginabil, inegalabil, nemaipomenit, incredibil, fenomenal, extraordinar, neinchipuit, remarcabil, exceptional, excelent, incantator, uluitor, funtastic"

Scris de Relu Frumuselu în Gradele de comparație ale adjectivului în data de February 23, 2021

"Ok"

Scris de Ok în Conjuncția din limba română în data de February 23, 2021

Pronumele demonstrativ

Pronumele demonstrativ înlocuiește numele unui obiect indicând totodată, depărtarea obiectului ori identitatea acestuia cu sine însuși sau cu alt obiect

Articol scris in data de: May 2, 2019 în categoria: Pronumele

​Pronumele demonstrative sunt de urmatoarele tipuri:

  • pronume demonstrative de apropiere: simple (acesta, aceasta) și compuse (cestălalt, cestălaltă);
  • pronume demonstrative de depărtare: simple (acela, aceea) și compuse (celălalt, cealaltă);
  • pronume demonstrative de identitate: compuse (același, aceeași).

Pronumele demonstrative disting opoziții:

  • de gen: acesta / aceasta; acela / aceea; același / aceeași; celălalt / cealaltă;
  • de număr: acesta / aceștia; aceasta / acestea; acela / aceia;
  • de caz: acesta / aceștia (nominativ și acuzativ); acestuia / acestora (dativ, genitiv).

Dintre valorile de întrebuințare trebuie consemnată folosirea cu sens neutru a formelor de feminin: aceasta, asta, aceea. Sensul neutru se referă la faptul exprimat printr-o comunicare:

“Aceasta între noi adesea o vedem
Și numai cei mari egalitate vrem” - G. Alexandrescu

Formele populare ale pronumelui demonstrativ sunt: ăsta, asta, ăla, aia, ăstălalt, astalaltă, ălălalt, ailaltă:

“Știi că are haz și asta?” - I. Creangă

Când pronumele demonstrativ determină un substantiv (omul acela), el își schimbă valoarea gramaticală devening adjectiv pronominal demonstrativ și acordându-se cu substantivul în gen, număr și caz, cu funcția sintactică de atribut adjectival.

Topica

Adjectivele demonstrative pot sta înaintea sau după substantiv, excepție făcând adjectivul demonstrativ de identitate, care stă numai înaintea substantivului (același elev, aceiași oameni). 

Adjectivele demonstrative compuse nu-și schimbă forma, indiferent de poziția lor față de substantiv (omul celălalt, celălalt om), pe când adjectivul demonstrativ simplu pierd particula "-a" când sunt antepuse: acest elev, acel creion, față de: elevul acesta, creionul acela.

Pronumele și adjectivele demonstrative la feminin singular (fata aceea / aceeași fata) se scriu cu diftongul "ea" spre deosebire de formele masculin de plural, care se scriu și se pronunță cu diftongul "ia": (copiii aceia / aceiași oameni).

Comentarii


Pentru a scrie un comentariu te rog să folosești următorul formular: