Morfologia
Substantivul
Articolul
Adjectivul
Pronumele
Pronumele din limba română
Model de analiză pentru pronume
Pronumele reflexiv
Model de analiză pronume reflexiv
Pronumele posesiv
Model de analiza pentru pronumele posesiv
Pronumele demonstrativ
Model de analiză pentru pronumele demonstrativ
Pronumele relativ
Model de analiză pentru pronumele relativ
Pronumele interogativ
Model de analiză pentru pronumele interogativ
Pronumele nehotărât
Model de analiză pentru pronumele nehotărât
Pronumele negativ
Model de analiză pentru pronumele negativ
Numeralul
Verbul
Adverbul
Prepoziția
Conjuncția
Interjecția

Exerciții


Ce zic ceilalti

"Foarte tare!"

Scris de GhostQueen - November 30, 2020

"De foarte mare ajutor!"

Scris de Hajnal Virag - November 18, 2020

"prostie maxima"

Scris de miguel - November 17, 2020

""soția sa" este pronume posesiv? "

Scris de Alexandra - November 14, 2020

"Este bine explicat.
Este de mare ajutor!"

Scris de Iancu Mario - October 6, 2020

"este ok"

Scris de Android ap - October 5, 2020

"tare"

Scris de tare - October 3, 2020

Model de analiza pentru pronumele posesiv

Un model de analiza pentru pronumele posesiv din gramatica limbii române

Articol scris in data de: April 29, 2019 în categoria: Pronumele

Se dă urmatorul text ca model de analiză pentru pronumele posesiv din limba română.

Sinan se mira de îndrăzneala alor noștri. El găsi de cuviință să spună și alor săi.” (N. Bălcescu)

alor noștri - pronume posesiv (un singur obiect posedat, mai mulți posesori), persoana I, numărul plural, genul masculin, cazul genitiv, funcție sintactică de atribut pronominal genitival.

alor săi - pronume posesiv (mai multe obiecte posedate, un singur posesor), persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, cazul dativ, funcție sintactică de complement direct.

Urmează un alt text ca model de analiza pentru pronumele posesiv.

Acel împărat mare și puternic își întinsese marginile împarației sale și toți împărații erau îndatorați a-i da câte un fiu de-ai săi ca să-i slujească.” (P. Ispirescu)

sale - adjectiv pronominal posesiv (un singur obiect posedat, un singur posesor), persoana a III-a, numărul singular, genul feminin, cazul genitiv, funcție sintactică de atribut adjectival.

de-ai săi - pronume posesiv (mai multe obiecte posedate, un singur posesor), persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, cazul acuzativ, precedat de propoziția “de”, funcție sintactică de atribut pronominal prepozițional.

Comentarii


Pentru a scrie un comentariu te rog să folosești următorul formular: