Model de analiză pentru locuțiunile adverbiale

Câteva texte cu modele de analiză pentru locuțiunile adverbiale pentru o aprofundare și înțelegere mai bună

Articol scris in data de: January 30, 2020 în categoria: Adverbul

​Se dau următoarele texte ...

Pe malul lui înflorit venea în sat, orpindu-se din vreme în vreme să-și așeze în oglinda lui năframa.” - I. Agârbiceanu

din vreme în vreme - locuțiune adverbială de timp, alcătuită din prepoziții și un substantiv repetat, funcție sintactică de complement circumsntanțial de timp.

Când auzeau obuzele vuind, se aruncau de-a valma la pământ și se târau în tăcere pe zăpadă...” - A. Mihale

de-a valma - locuțiune adverbială de mod, alcătuită din prepoziții, și adverb, funcție sintactică de complement circumstanțial de mod.

în tăcere - locuțiune adverbială de mod, alcătuită din prepozilie și substantiv, funcție sintactică de complement circumstanțial de mod.

De-a pururea aproape cei fi de sânul meu” - M. Eminescu

de-a pururea - locuțiune adverbială de timp, alcătuită din prepoziții și adverb, funcție sintactică de complement circumstanțial de timp.

Cu siguranță că recentele răscoale ale maselor țărănești produceau în Europa emoții și uimire.” - I. L. Caragiale

cu siguranță - locuțiune adverbială predicativă, alcătuită din prepoziție și substantiv, cere o propoziție subordonată subiectivă, funcție sintactică de predicat verbal.


Pentru a scrie un comentariu te rog să folosești următorul formular: